PAR-BRIZ NIKITAS S.A.

PAR-BRIZ NIKITAS S.A.
Auto Safety Glass
7A Thisseos St.
17676 Kallithea/Athens

Tel.: 0210 9228481
Fax: 0210 9211988

info@nikitas.gr
www.nikitas.gr